Inwoners tevreden over ondersteuning gemeente (14-08-2019)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Inwoners tevreden over ondersteuning gemeente

Inwoners tevreden over ondersteuning gemeente (14-08-2019)

De gemeente wil weten wat de ervaringen van inwoners zijn met hulp of ondersteuning uit de Wmo of jeugdwet. We willen weten of mensen de weg naar hulp weten te vinden en of er zaken verbeterd moeten worden. Ook is de gemeente wettelijk verplicht om dit te onderzoeken. Daarom voert onze gemeente ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder alle mensen die deze hulp en ondersteuning hebben gekregen. Graag delen wij de resultaten van dit onderzoek met u.

Reacties

Het onderzoek richt zich op diverse thema’s, het contact met de gemeente, de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, de tevredenheid daarover en de effecten daarvan op het (dagelijks) leven. Enkele reacties die tijdens het onderzoek naar voren kwamen:

“De ondersteuning geeft veel rust en ik kan andere kleine dingen die anders blijven liggen nu rustig zelf doen.” (Wmo)

“Ik ben ontzettend blij met de hulp die mijn zoon nu krijgt. Hij leert nu beter voor zichzelf op te komen en kan zelfstandig dingen oppakken.” (jeugd)

Resultaten onderzoek Wmo

De tevredenheid over de Wmo is toegenomen, met name over ondersteuning bij het huishouden en mantelzorgondersteuning. Sinds dit jaar houdt de gemeente steekproeven bij cliënten met huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Doel hiervan is de kwaliteit van de geleverde hulp te controleren en te verbeteren. Steeds meer van de deelnemers aan het onderzoek geven aan hulp te ontvangen van een partner, familie, vrienden of buren. De gemeente heeft in 2018 extra aandacht gehad voor deze mantelzorgers. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er een mantelzorgconsulent is aangesteld.

Resultaten onderzoek jeugdhulp

De tevredenheid van jeugdigen of hun ouders over jeugdhulp was vorig jaar positiever dan in voorgaande jaren. Het gemiddelde rapportcijfer voor de hulp is gestegen naar een 7,7 (over 2016 was dat een 7,3 en over 2017 een 7,2). Het onderzoek toont o.a. aan dat betrokken organisaties beter samenwerken en dat de hulp meer gericht is op datgene waarin de jeugdige goed is. Veel mensen (meer dan 90%) voelen zich respectvol en serieus behandeld. Ook op de effecten van de hulp zien we hogere scores. Meer jeugdigen voelen zich beter in hun vel, doen het beter op school of opvang, hebben meer zelfvertrouwen gekregen en meer vertrouwen in de toekomst.

Meer lezen?

Het Wmo-onderzoek is uitgevoerd door ZorgfocuZ, gezamenlijk met de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Dongen. I&O Research heeft het jeugdonderzoek gedaan voor de regio Hart van Brabant.

De resultaten uit de onderzoeken zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en https://ggd-hvb.instantmagazine.com/monitor-jeugdhulp/monitor-2018.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Maak een afspraak

Volg ons op social media

Word lid van het inwonerspanel

Aanmelden kan via hilvarenbeek.nl/inwonerspanel