Centrumvisie Hilvarenbeek ter inzage (08-01-2020)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Centrumvisie Hilvarenbeek ter inzage

Centrumvisie Hilvarenbeek ter inzage (08-01-2020)

De Vrijthof met lindeboom met uitzicht op enkele terrassen aan de hoge zij

In het centrum van Hilvarenbeek zijn diverse ontwikkelingen gaande of gewenst. Denkt u bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van verkeer, toerisme, horeca en detailhandel. We vinden het belangrijk om al deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken zodat ze elkaar niet in de weg staan maar - waar mogelijk - versterken. Daarom stellen we een visie op voor het centrum. We kijken daarin vooruit tot 2040. We zijn nu zo ver dat we de visie ter inzage kunnen leggen. Meer daarover leest u in dit artikel.

Uw reactie is welkom

We hebben de visie samen met een groot aantal betrokken partijen opgesteld. Daarnaast hebben we input gebruikt uit een onderzoek onder het inwonerspanel. Tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst in het najaar hebben we verschillende geïnteresseerden geïnformeerd en hun vragen beantwoord. We willen ook alle inwoners en ondernemers die nog niet geïnformeerd of betrokken zijn, de kans geven om kennis te nemen van de visie én te reageren. Daarom heeft het college besloten de visie vier weken ter inzage te leg­gen: vanaf vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 6 februari 2020. U vindt de visie op www.hilvarenbeek.nl/centrumvisie en bij de balie van het gemeentehuis.

Reageren tot 7 februari

Wilt u reageren? Dat kan tot 7 februari 2020. U kunt uw inspraakreactie sturen naar het college van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Wilt u liever mondeling reageren? Dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vree van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00. Het is nog niet mogelijk om een inspraakreactie digitaal in te dienen.

Wat is uw beeld van het centrum?

Er zijn vast wel plekken in het centrum van Hilvarenbeek die u aanspreken en die - wat u betreft - vooral zo zouden moeten blijven. Misschien zijn er ook plekken waar u zich aan stoort en waar we extra aandacht aan zouden mogen besteden als het aan u ligt.

Doet u mee?

We nodigen u uit om twee afbeeldingen (bijvoorbeeld foto’s of tekeningen) in te sturen: één foto van iets waar u trots op bent en één foto van een ergernis. Leg bij de foto’s uit waarom dit een positief of juist een negatief deel is van het centrum. Wij verzamelen alle foto’s en laten ze onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel over de centrumvisie. Zo kan iedereen zien wat er goed is en wat nog verbetering vraagt in ons centrum. U kunt de foto’s tot 7 februari 2020 per e-mail sturen aan Marieke van Vree. Onder de in­zendingen verloten we cadeaubonnen van ‘Het is hier echt’.

Meer informatie

Via een nieuwsbrief houden we alle belangstellenden op de hoogte over de centrumvisie. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt zich aanmelden via www.hilvarenbeek.nl/aanmeldennieuwsbrief. De eerdere nieuwsbrieven kunt u teruglezen op www.hilvarenbeek.nl/centrumvisie.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Maak een afspraak

Volg ons op social media