Bijeenkomst 21 oktober over laaggeletterdheid (08-10-2019)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Bijeenkomst 21 oktober over laaggeletterdheid

Bijeenkomst 21 oktober over laaggeletterdheid (08-10-2019)

In Hilvarenbeek hebben naar schatting 1100 volwassen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor deze inwoners is het lastiger om een baan te vinden, gezond te leven, of grip te hebben op geldzaken. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben het risico om op latere leeftijd ook laaggeletterd te worden. De gemeente Hilvarenbeek wil hier iets aan doen. Daarom organiseert de gemeente, samen met de Bibliotheek Hilvarenbeek, voor werknemers en werkgevers in Hilvarenbeek een bijeenkomst.

Bewustwording en doorverwijzing

Op maandagavond 21 oktober is iedereen, die vanuit zijn of haar werk te maken heeft met laaggeletterdheid, welkom. Deze avond gaan we in op bewustwording en doorverwijzing. Hoe ga je om met laaggeletterden? Wat doe je als je iemand tegenkomt die laaggeletterd is? We geven praktische tips en bespreken wat in Hilvarenbeek nodig is om laaggeletterdheid aan te pakken.

Waarom laaggeletterdheid aanpakken?

Er is een groep kwetsbare inwoners die niet zelfredzaam is en daardoor niet of beperkt in staat is om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld doordat zij niet weten waar en hoe zij hulpvragen kunnen stellen. Laaggeletterdheid kan hiervan een oorzaak zijn. Onder laaggeletterdheid verstaan we ook: laaggecijferdheid en laag gedigitaliseerdheid. 

Cijfers in Hilvarenbeek

Het aandeel laaggeletterden onder de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek ligt tussen de 0-5%. Het gaat dan om zo’n 400 inwoners in de potentiele beroepsbevolking (15-65 jaar). Daarnaast blijkt dat minimaal 21.5% van de 65-plussers laaggeletterd is. Dit zijn minimaal 700 65-plussers in Hilvarenbeek. In totaal praten we in Hilvarenbeek dan over zo’n 1100 laaggeletterden.

Het programma

  • Opening
  • Welkomstwoord Wethouder Overmans
  • Verkorte training Herkennen & Doorverwijzen
  • Introductie Taalhuis Hilvarenbeek
  • Workshops
  • Plenaire terugkoppeling
  • Muzikale afsluiting
  • Afsluitende borrel

Praktische informatie

Maandagavond 21 oktober a.s. start de bijeenkomst om 17.00 uur in Elckerlyc. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. Voor soep en een broodje wordt gezorgd. Aanmelden kan via v.v.vugt@hilvarenbeek.nl.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Maak een afspraak

Volg ons op social media