Bestrijding eikenprocessierups (13-04-2021)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups (13-04-2021)

Wij zijn gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups in onze gemeente. We beginnen met het preventief spuiten van een biologische bestrijdingsmiddel op de eikenbomen. Tot eind augustus kunt u overlast van de eikenprocessierups ervaren. Wij bestrijden de rups daarom op verschillende manieren.

Preventief spuiten

Wij spuiten preventief met een biologische bestrijdingsmiddel (bacteriĆ«npreparaat). Dit middel doodt alleen de rups en is veilig voor mens en andere dieren. Dit doen wij langs de belangrijkste fietspaden (Goirlesedijk, Tilburgseweg en Lage Mierdseweg), maar ook binnen de bebouwde kom waar we de afgelopen jaren veel overlast hebben gehad.

Nesten

Nesten bestrijden wij niet. Geven deze veel overlast? Dan passen we maatwerk toe.

Langs zandpaden en in natuurgebieden bestrijden we geen rupsen. Wij verwijderen ook geen eikenprocessierupsen op particuliere terreinen. Dit doen we alleen als er overlast is op gemeentelijk grondgebied. Dan wordt per locatie gekeken wat de beste oplossing is.

Natuurlijke bestrijding door vogels, vleermuizen en sluipwespen

In 2020 zijn er in onze gemeenten meer dan 1500 nestkastjes opgehangen. Daarvan was vorig jaar 60% bewoond. Met het ophangen van de nestkastjes hopen we op veel meer nestjes van vogels zoals de koolmees. Een mezenjong eet honderden rupsen per dag. Tien nestkasten, met daarin ieder een nest van vijf jongen, zorgen ervoor dat er per dag duizenden rupsen opgeruimd worden. De jongen eten de rupsen gemiddeld drie weken.

Wij zaaien op verschillende plekken binnen onze gemeente een meerjarig bloemenmengsel. Op twintig locaties met een totale oppervlakte van 8770 m2 wordt dit bloemenmengsel aangebracht. Het mengsel is speciaal bedoeld voor het verbeteren van de leefomgeving voor de sluipwespen en -vliegen. Die zorgen ervoor dat de rups geen processievlinder wordt en zo geen eitjes kan leggen voor volgend jaar. Het inzaaien heeft inmiddels al plaats gevonden.

Ook plaatsen we nestkasten voor vleermuizen. Want ook vleermuizen zorgen ervoor dat er geen processievlinder komt. Voor de nestkasten van onder andere de vleermuis (maar ook de mussen) loopt in de gemeente Hilvarenbeek het project natuur in de wijk. Ook dit jaar is het weer mogelijk om vleermuizenkasten te bestellen. Hou voor deze actie de Hilverbode en onze social media in de gaten!

Melden eikenprocessierupsen

U kunt ons helpen bij de bestrijding door eikenprocessierupsen te melden. Dit doet u via de Fixi app. Kijk voor meer informatie op www.hilvarenbeek.nl/melden.

Alle meldingen registeren wij. Op basis van een aantal uitgangspunten bepalen wij welke melding prioriteit heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een drukke plek? In de buurt waar veel kinderen spelen, ouderen wonen of veel dieren zijn? Geven de nesten ernstige gezondheidsklachten of economische schade? Dan krijgen deze meldingen voorrang.

Meer informatie

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media