Bestemmingsplan Gelderakkers 2 (06-10-2021)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Bestemmingsplan Gelderakkers 2

Bestemmingsplan Gelderakkers 2 (06-10-2021)

Dit item is gearchiveerd op 27-10-2021.

In het voorjaar van 2020 zijn we aan de slag gegaan met het woningbouwproject Gelderakkers 2. De komende weken hopen we het bestemmingsplan af te ronden, zodat we het in het december kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.

Aandachtspunten uit de inspraak

Uit de inspraak is duidelijk naar voren gekomen dat het groenplan en het verkeersplan voor een aantal inwoners punten in het ontwerpbestemmingsplan zijn. We zijn daarover het gesprek aangegaan. Op maandag 20 september organiseerden we een bewonersbijeenkomst. In een digitale sessie hebben we het verkeersexperiment toegelicht dat voor dit najaar gepland staat voor de wijk De Drie Eilanden. 

Inpassingsplan

Daarna is het landschappelijke inpassingsplan voor Gelderakkers 2 gepresenteerd. Vervolgens hebben bewoners en het projectteam elkaar ontmoet op de speelplaats van kindcentrum De Driehoek. Daar was gelegenheid om vragen te stellen en aanvullende informatie te krijgen.  

Verkeersafwikkeling

Het landschappelijk inpassingsplan werd positief ontvangen. Maar er waren ook kritische vragen en er werden zorgen geuit. Die gingen met name over de verkeersafwikkeling in de wijk. Op dit moment loopt een aanvullend verkeersonderzoek. De uitkomsten daarvan delen we met de omwonenden. Daarnaast kijken we zorgvuldig welke reacties van inwoners we kunnen verwerken in het plan om zo het draagvlak verder te vergroten. 

Meer informatie

Het college heeft de gemeenteraad uitvoerig ge├»nformeerd over het proces en de stand van zaken rond Gelderakkers 2. Deze informatie vindt u in de raadsinformatiebrief op www.hilvarenbeek.nl/gelderakkers2 

>

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media