Archeologiebeleid gemeente Hilvarenbeek

Home > Over Bestuur > Beleidsnota's > Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer > Archeologiebeleid gemeente Hilvarenbeek

Archeologiebeleid gemeente Hilvarenbeek

Volgens de wetgeving moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met eventueel aanwezige archeologische resten. De archeologische verwachtings- en beleidskaart is vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek. Bij het (her)bestemmen van gronden kan op basis van deze kaart gemakkelijk rekening gehouden worden met archeologie. 

Het archeologiebeleid is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2012.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media