Voordracht voor wethoudersvacatures is bekend

De selectiecommissie voor de functies van wethouder voor de gemeente Hilvarenbeek heeft besloten drie kandidaten voor te dragen.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Piet Machielsen, Esther Langens en Gerrit Overmans.

De selectiecommissie voor de functies van wethouder voor de gemeente Hilvarenbeek heeft besloten drie kandidaten voor te dragen. Het gaat om de volgende personen: de huidige Hilvarenbeekse wethouder Gerrit Overmans (62) uit Uden, Esther Langens (50) uit Oirschot en Piet Machielsen (59) uit Oirschot, beiden tot voor kort wethouder in de gemeente Oirschot.  

Uitkomst van een intensieve sollicitatieprocedure

De selectiecommissie is na een uitgebreide en zorgvuldige selectieprocedure tot het oordeel gekomen dat de drie kandidaten die nu worden voorgedragen, de meest geschikte kandidaten zijn voor het wethouderschap. De afgelopen weken is met 8 kandidaten - van de 39 die reageerden - een eerste gesprek gevoerd. Daarna is de procedure met een aantal kandidaten voortgezet.
De procedure - die werd begeleid door een extern adviseur - werd afgerond met een integriteitstoets. De selectiecommissie bestond uit Ko Hamelink, fractievoorzitter van HOI Werkt, en drie raadsleden van HOI Werkt: Gon Boers, Rian van de Schoot en Jozef van der Maas.

Ko Hamelink (fractievoorzitter HOI Werkt):

“De 39 reacties op de vacature en de hoge kwaliteit van kandidaten maakten het voor ons als selectiecommissie niet makkelijk. Ik ben erg blij dat we na een intensieve selectieprocedure drie sterke wethouderskandidaten kunnen voordragen aan de gemeenteraad. We hebben gezocht naar kandidaten met deskundigheid en flexibiliteit die bovendien aan de slag willen met democratische vernieuwing. We willen deze raadsperiode nieuwe paden inslaan om samen met onze samenleving te werken aan de uitdagingen die er liggen. Alle drie kandidaten hebben laten blijken dat ze weten wat er speelt in Hilvarenbeek. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat zij de komende vier jaar - samen met de burgemeester - een goed team zullen vormen en de schouders onder het samenlevingsakkoord zullen zetten.”

De nieuwe wethouders worden op 16 juni geïnstalleerd 

Op donderdag 16 juni om 19.30 uur begint de raadsvergadering voor de installatie van de wethouders. Op dinsdag 21 juni vergadert het college voor het eerst in de nieuwe samenstelling. In die eerste vergadering bepalen burgemeester en wethouders hoe zij de portefeuilles onderling verdelen en wie in voorkomende gevallen optreedt als locoburgemeester.

Reacties op het samenlevingsakkoord zijn welkom

Ook het samenlevingsakkoord voor de nieuwe raadsperiode staat op 16 juni op de agenda van de gemeenteraad. Na vaststelling, is het de basis voor het programma van de raad voor de komende vier jaar. Inwoners, ondernemers, (belangen)organisaties en verenigingen kunnen nog tot en met 12 juni schriftelijk reageren op de eerste versie van het samenlevingsakkoord (via www.hilvarenbeek.nl/samenlevingsakkoord). Reageren kan ook tijdens de participatiemarkt op zaterdag 11 juni van 11.00 tot 14.00 uur in de Ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. Inwoners kunnen dan ook kennismaken met de beoogde wethouders.

Terug naar overzicht