Verkenning mogelijkheden betonbaan van start

Kort geleden zijn we gestart met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de betonbaan langs de provinciale weg N269.

De betonbaan langs de provinciale weg N269.

De betonbaan langs de provinciale weg N269.

In dit artikel leest u meer over het doel van het onderzoek. En over de planning.  

Doel van het onderzoek

De afgelopen jaren hebben we samen met het Team Landbouwverkeer stappen gezet om een sluitend netwerk te realiseren van alternatieve routes voor landbouwverkeer. We deden dat om het landbouwverkeer in de kern Hilvarenbeek te verminderen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Er ligt intussen een plan voor de westzijde van Hilvarenbeek. Aan de noordoostelijke kant van Hilvarenbeek kan de betonbaan een belangrijke schakel zijn in het netwerk van alternatieve routes.

We onderzoeken of de betonbaan geschikt te maken is voor landbouwverkeer en op welke manier de betonbaan aangesloten kan worden op bestaande wegen. Bij dit onderzoek betrekken we ook de Lange Dijk (die aan de oostelijke kant van de provinciale weg ligt). Tegelijkertijd bekijken we of de betonbaan interessant kan zijn voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan openbaar vervoer.

De planning

We verwachten dat we dit voorjaar de eerste resultaten van het onderzoek hebben. We zullen de resultaten dan met u delen en u de gelegenheid geven om erop te reageren. We vinden het namelijk belangrijk de mening en suggesties van inwoners, ondernemers en andere belangstellenden te horen.

Meer informatie

Zodra de resultaten bekend zijn, informeren we u opnieuw. Heeft u nu al vragen of opmerkingen die u wilt delen? Neem dan contact op met projectleider Mark van Roij. Mark is te bereiken via m.v.roij@hilvarenbeek.nl en via (013) 505 8300.

Wilt u meer weten over de plannen voor de alternatieve routes voor landbouwverkeer? Kijk dan op onze webpagina over landbouwverkeer.

Terug naar overzicht