Verkeersexperiment landbouwverkeer op de N269

Een deel van de N269 is tijdelijk opengesteld voor landbouwverkeer.

De rode lijn geeft aan waar landbouwverkeer over de N269 mag rijden. Dit is het deel tussen de kluifrotonde op de Diessenseweg in Hilvarenbeek en de rotonde in Esbeek bij de Hoogeindsestraat.

Tot 1 november 2022 mag landbouwverkeer over de N269 rijden op het deel tussen de kluifrotonde op de Diessenseweg in Hilvarenbeek en de rotonde in Esbeek bij de Hoogeindsestraat. Het openstellen van de N269 voor landbouwverkeer is een experiment en wordt door de gemeente Hilvarenbeek uitgevoerd in samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

Al geruime tijd werken we aan een oplossing voor het landbouwverkeer in Hilvarenbeek. Hiervoor is het gebied rondom Hilvarenbeek opgedeeld in kwadranten. In het zuidoostelijk kwadrant biedt de N269 mogelijkheden om landbouwverkeer rond de bebouwde kom van Esbeek en Hilvarenbeek te leiden. 

Niet inhalen

Begin deze week verwijderde de provincie op de N269 de geslotenverklaring voor landbouwverkeer. Vanaf deze week mag het landbouwverkeer op een gedeelte van de N269 rijden. Zeven maanden lang mogen landbouwvoertuigen gebruikmaken van de N269. De doorgetrokken markering blijft staan. Dit betekent dat inhalen niet mag.

Uw reacties zijn welkom

Wij vragen agrariërs en loonwerkers om gebruik te maken van de N269 als alternatieve route. Daarnaast vragen wij iedereen om ideeën, meningen en bevindingen met ons te delen. De gemeente Hilvarenbeek is hiervoor het centrale aanspreekpunt. U kunt hiervoor mailen naar het emailadres: teamlandbouwverkeer@hilvarenbeek.nl.

Terug naar overzicht