Reacties omgevingsdialoog Slibbroek-Noord

Lees de reacties op de omgevingsdialoog over de uitbreiding van Slibbroek-Noord.

Op 15 november 2021 organiseerden we een bijeenkomst over Slibbroek-Noord. We presenteerden die avond een nieuw schetsplan voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Slibbroek en de directe omgeving. Dat nieuwe schetsplan is tot stand gekomen met input van de omgeving. Na afloop van de avond boden we iedereen de gelegenheid te reageren via een digitale enquête (maptionnaire).

Een greep uit de reacties

De betrokkenheid van inwoners en ondernemers is groot. Dat blijkt onder meer uit het aantal reacties; 84 mensen namen de moeite om te reageren. Een groot deel van de reacties ging over verkeer en parkeren. Er kwamen ook verschillende reacties op het plan om microwoningen (tiny houses) in het gebied te plaatsen. Anderen zetten vraagtekens bij de beoogde locatie voor de tijdelijke school (voor de periode dat op de huidige locatie van Samenwijscentrum Doelakkers een nieuwe school wordt gebouwd). Daarnaast leverde ook de voorgestelde grootte van de bedrijfskavels enkele reacties op. Net zoals het idee om een ‘dak’ van zonnepanelen te plaatsen op het bergbezinkbassin.

Hoe nu verder?

We gaan met de reacties aan de slag en betrekken ze bij de afwegingen voor het ontwerpbestemmingsplan. Het is de planning om in het voorjaar van 2022 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. We verwachten dat we het bestemmingsplan vervolgens in het najaar van 2022 ter vaststelling kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Lees meer over de ontwikkeling van het bedrijventerrein op www.hilvarenbeek.nl/slibbroek-noord

 

Terug naar overzicht