Praat over uw (bouw)plan met de gemeente

U kunt met ons in overleg gaan over uw (bouw)plan in een 'intaketafel'.

Foto: Rob Acket/Piktsjers

Omgevingswet

Heeft u een (bouw)plan dat niet past in het bestemmingsplan? Dan is het fijn om snel te weten wat de gemeente van uw plan vindt, wat de gemeente voor u kan betekenen en wat u zelf kunt of moet doen om zo snel mogelijk resultaat te boeken. Daarom heeft de gemeente Hilvarenbeek de ‘intaketafel’ ingevoerd. Dat is een kort overleg tussen u en de gemeente.

Hoe kan ik mijn plan op de intaketafel krijgen?

U beschrijft uw plan en maakt een tekening van de situatie. Dit stuurt u naar ons toe. Dat kan in een brief, o.v.v. intaketafel, of door een e-mail te sturen naar gemeente@hilvarenbeek.nl.

Daarna wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek bij de intaketafel, die tweewekelijks op een vast moment plaatsvindt. Gaat uw plan over een locatie in het buitengebied, dan krijgt u een uitnodiging voor de ‘intaketafel Buitengebied’. Gaat uw plan over een locatie in één van de kernen van de gemeente Hilvarenbeek, dan wordt u uitgenodigd voor de ‘Intaketafel Stedelijk gebied’.

Hoe gaat een gesprek aan de intaketafel?

Aan de intaketafel bespreekt u met drie vakspecialisten van de gemeente uw plan. Het is een informeel gesprek dat maximaal een half uur duurt. U krijgt altijd eerst de gelegenheid om uw plan toe te lichten. Daarna bespreekt u samen het plan, waarbij wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om uw plan te realiseren. Soms is het daarvoor nodig dat u uw plan iets aanpast. Of soms kan het nu niet, maar in de toekomst misschien wel. Heel soms is een plan echt niet wenselijk en dan zijn we daar ook eerlijk over. We proberen in ieder geval altijd samen met u naar een oplossing te zoeken. Aan het einde van dat gesprek hoort u of uw plan wenselijk is, wat de volgende stap is en wat u daarvoor moet of kunt doen.

De intaketafels hebben een adviserend doel. Er worden daarin geen officiële besluiten genomen. Ook wordt er geen uitspraak gedaan over de haalbaarheid van uw plan. Dat gebeurt op een later moment, als u het plan verder heeft uitgewerkt.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de intaketafel, neemt u dan gerust contact op met Michael Hultermans, projectleider Omgevingswet via m.hultermans@hilvarenbeek.nl of via tel. 013 505 8300.

Terug naar overzicht