Opvang ontheemden in Hilvarenbeek

Nederland kampt met een enorme vluchtelingstroom door de aanhoudende, internationale vluchtelingencrisis. Het gaat om asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Dit noemen we ‘ontheemden’. Het aantal ontheemden stijgt en blijft dat naar verwachting de komende jaren doen. Het is belangrijk dat deze mensen een tijdelijke, veilige opvangplek krijgen. Alle gemeenten in Nederland zijn samen verantwoordelijk voor het opvangen van deze mensen. Zo ook de gemeente Hilvarenbeek. Nederland telt op dit moment te weinig opvangplekken. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vraagt de gemeente daarom opvangmogelijkheden te zoeken of maken.

Wat doet de gemeente Hilvarenbeek?

De gemeente Hilvarenbeek wil zorgen voor voldoende opvang voor ontheemden om zo te voldoen aan haar wettelijke taak. Hiervoor bekijkt de gemeente mogelijke bestaande en nieuwe locaties. Dit gebeurt in afstemming met inwoners en betrokkenen.

Wat zijn de volgende stappen?

De komende periode besluit de gemeenteraad over uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van huisvesting van ontheemden. Om dit goed te doen bekijkt de commissie Ruimte dit eerst. Hieronder ziet u een overzicht van het besluitvormingstraject:

  • 6 juni 2024: Beeldvormende commissievergadering over mogelijke locaties opvang;
  • 23 juni 2024: Oordeelsvormende commissievergadering over mogelijke locaties opvang;
  • 4 juli: Gemeenteraad neemt besluit over de “strategische kadernotitie huisvesting ontheemden”; Hiermee kan de raad locaties bepalen waar het college vervolgens een besluit over neemt;
  • Eind augustus/begin September: Collegebesluit over locaties en de afwegingen die daarbij een rol spelen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van ontheemden in Hilvarenbeek? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.hilvarenbeek.nl/nieuwsbrieven. Heeft u vragen over de opvang? Mail deze naar ontheemden@hilvarenbeek.nl.

Terug naar overzicht