Informatie over grondtransactie Vroonacker IV/Guldenakker

Door leden van de gemeenteraad zijn er aan het college vragen gesteld over de aankoop van grond voor het nieuwe woongebied Vroonacker IV en een daaraan gerelateerde grondtransactie in de Guldenakker in Diessen.

Het college heeft een memo met informatie op 28 juni en aanvullend op 26 juli beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad in antwoord op die vragen.

Onlangs is besloten om de informatie voor iedereen vrij toegankelijk te maken zodat elke geinteresseerde kennis kan nemen van de antwoorden. De memo met daarin de informatie is te vinden op ons openbaar toegankelijke raadsinformatiesysteem. Sommige informatie is vanwege privacy onzichtbaar gemaakt.

U vindt de memo hier bij de openbare informatie in het raadsinformatiesysteem.

Terug naar overzicht