Op weg naar de omgevingswet

Wat houdt de omgevingswet in? Lees meer en bekijk de video.

Foto: Rob Acket/Piktsjers

Foto: Rob Acket/Piktsjers

Waarom een nieuwe wet?

Met de Omgevingswet wil de rijksoverheid de huidige regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. De wet bundelt en moderniseert de wetten voor de gehele leefomgeving. U moet daarbij denken aan wetgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet maakt het mogelijk dat u straks in één oogopslag kunt zien welke regels in uw omgeving gelden. Een ander voordeel is dat ideeën en concrete aanvragen in één keer aan alle regels worden getoetst.

Geen bestemmingsplannen maar één omgevingsplan

Zodra de Omgevingswet van kracht is, kennen we geen bestemmingsplannen meer. Daarvoor in de plaats komt één omgevingsplan dat het totale grondgebied van de gemeente omvat. Alle huidige bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan. De procedure voor herziening van een bestemmingsplan wordt vervangen door de procedure voor wijziging van het omgevingsplan.

Tot 1 januari 2022 nemen we nog verzoeken voor (herziening van) een bestemmingsplan in behandeling. Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure. Vanaf 1 januari 2022 sorteren we voor op de Omgevingswet. Dient u na 1 januari een verzoek in? Dan moet u dat opbouwen als een wijziging van het omgevingsplan.

Meer informatie?

Op www.hilvarenbeek.nl/omgevingswet vindt u een kort filmpje met uitleg over de omgevingswet. Wilt u meer weten over een procedure voor wijziging van het omgevingsplan? Neem contact op met Maaike van Dam via M.v.Dam@hilvarenbeek.nl of met André Engelse via a.engelse@hilvarenbeek.nl. Of bel naar (013) 505 83 00.

Terug naar overzicht