Omgevingsvisie: foto van de leefomgeving

De eerste stap van de omgevingsvisie ronden we binnenkort af.

We werken al een tijdje aan de omgevingsvisie. Deze visie voor de toekomst van uw en onze leefomgeving gaat over heel veel onderwerpen die voor iedereen in de gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over wonen, werken, natuur, klimaat, gezondheid en cultuurhistorie.

We maken de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen. De eerste stap - de 'foto van de leefomgeving' - ronden we binnenkort af. In dit artikel leest u meer daarover. 

Foto van de leefomgeving

In de foto van de leefomgeving beschrijven we de belangrijkste kenmerken  en kwaliteiten van de gemeente Hilvarenbeek. We gaan ook in op de knelpunten en uitdagingen die spelen. En we besteden aandacht aan de trends en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen. De foto van de leefomgeving is de basis voor de omgevingsvisie. Met de foto van de leefomgeving ronden we een belangrijke eerste stap af op weg naar de omgevingsvisie. 

We hebben uw input verwerkt

Uw inbreng tijdens werkateliers, de inwonersavond op 27 juni en niet te vergeten de interactieve vragenlijst (swipocratie), leverde veel waardevolle informatie op. 
Aan de hand van deze informatie hebben we 10 aanbevelingen geformuleerd die terug te lezen zijn in de foto van de leefomgeving. Deze 10 aanbevelingen betrekken we bij het opstellen van de omgevingsvisie. 

Wat vindt u van het resultaat? 

Op www.hilvarenbeek.nl/omgevingsvisie vindt u de foto van de leefomgeving. We zijn benieuwd naar uw reactie. Wilt u reageren, stuur dan voor 5 oktober 2023 een e-mail naar Carry Damen

Politiek aan het woord 

Op donderdag 21 september 2023 is er een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies voor ruimte en samenleving. Zij bespreken dan onder meer de foto van de leefomgeving. Bent u benieuwd wat de commissieleden ervan vinden? U kunt de vergadering beluisteren via ons raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook bijwonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De foto van de leefomgeving staat als agendapunt 5 op de agenda. 

De volgende stap: kernvisie en ambities

Zodra we de foto van de leefomgeving afgerond hebben, starten we met een volgende fase. We gaan dan aan de slag met de kernvisie en ambities. De bedoeling is dat de  gemeenteraad hierover in het eerste kwartaal van 2024 een besluit neemt. Voor het zover is, gaan we hierover in gesprek met onze samenwerkingspartners en met u. Daarvoor organiseren we in de komende maanden bijeenkomsten. Zodra hier meer over bekend is, nodigen we u uit. 

Op de hoogte blijven?

Neem een abonnement op de nieuwsbrief omgevingsvisie.
Of kijk regelmatig op de pagina Omgevingsvisie
 

Terug naar overzicht