Lintjesregen 2022 en aanvragen onderscheiding

Op dinsdagochtend 26 april 2022 vond de jaarlijkse Lintjesregen plaats.

Burgemeester Weys reikt digitaal een Koninklijke onderscheiding uit aan René Uytdewilligen

Burgemeester Weys reikt digitaal een Koninklijke onderscheiding uit aan René Uytdewilligen.

Op dinsdagochtend 26 april 2022 vond in gemeente Hilvarenbeek de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dit jaar reikte burgemeester Weys een koniklijke onderscheiding uit aan 8 inwoners (decorandi) uit onze gemeente. De heer Frans van Avendonk en zijn vrouw Trees van Avendonk uit Esbeek werden op zaterdag 23 april al beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan de volgende personen:

 

De heer C.J.M. (René) Uytdewilligen (56) Hilvarenbeek

René Uytdewilligen loopt al sinds 1991 mee binnen Stichting Beekse Carnaval De Pezerikken. René is sinds 1991 actief binnen verschillende commissies. Zoals de Raad van XI, commissie Klèèn en de commissie Licht en Geluid, waar zijn expertise ligt. René is onmisbaar voor de Pezerikken en is vanwege zijn enorme inzet binnen de diverse commissies altijd bereid zich extra in te spannen als dat nodig is. Vanaf 2004 is hij vrijwilliger bij Stichting Zomergeblaos. Hij is verantwoordelijk voor de technische kant van het festival als lid van de commissie Techniek en spant zich in om het festival te verduurzamen. Daarnaast is hij sinds 2006 als vrijwilliger betrokken bij Atletiekvereniging Achil '87. Daar is hij verantwoordelijk voor de tijdwaarneming, het geluid en de techniek bij de diverse grote activiteiten. Ook bij Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 is René als vrijwilliger betrokken bij de jaarlijkse tweedaagse antiek- en vlooienmarkt en verzorgt hij de techniek bij de jaarlijkse carnavalsconcerten. Sinds 2015 is hij daarnaast vrijwilliger bij het jaarlijkse tweedaagse festival Fier! in Hilvarenbeek. Ook hier houdt René zich vooral bezig met het technisch plan.

De heer Uytdewilligen kwalificeert zich hiermee als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd" wat resulteert in een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer R.A.P.M. (Ruud) Beekmans (58) Esbeek

De heer Ruud Beekmans is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij diverse water(sport)verenigingen. Van 1980 tot 2020 was hij assistent-instructeur. Later werd hij werd examinator en instructeur theorie en praktijk bij de Tilburgse Reddingsbrigade Rustig en Snel (TRB-RES). Hij liep in zijn periode bij TRB-RES ook stage als aspirant-examinator en werd in 1989 benoemd tot bondsofficial bevoegd tot het afnemen van bondsdiploma's. Ook werd hij in 1982 lid en vrijwilliger als instructeur (2005-heden) bij de EHBO Vereniging Goirle. Van 1987 tot 2011 was de heer Beekmans ook lid en instructeur van de Goirlese Reddingsbrigade de Waterzoekers. Hier volgde hij de opleiding tot kaderinstructeur EHBO. In 1989 kwam daar op vrijwillige basis de rol van examinator bij de Koninklijke Nederlandse bond tot het redden van drenkelingen bij. Sinds 1992 is Ruud ook lid en kaderinstructeur van de EHBO vereniging Riel. Tussen 1998 en 2002 was hij als instructeur vrijwilliger bij de Stichting auto te water.

Daar kwam in 2002 nog een andere hobby bij; Ruud werd secretaris en later voorzitter van de Eerste Tilburgse Hoenderfokkersclub. Sinds 2005 is hij ook EHBO-instructeur namens het rayon Noord-Brabant bij de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO. Naast deze indrukwekkende lijst van bijdragen aan de samenleving is de heer Beekmans mantelzorger.

De heer Ruud Beekmans ontvangt tijdens de Lintjesregen, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten ten dienste van de maatschappij een Koninklijke onderscheiding in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw J.A.W. (Coby) de Kok-van de Wouw (64) Biest-Houtakker

Decoranda Coby de Kok-van de Wouw zet zich al meer een halve eeuw belangeloos in ten behoeve van de samenleving. Op jonge leeftijd (1970 – 2017) werd zij vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Mizeon in Hilvarenbeek (zending missie en ontwikkelingswerk), dat fondsen en goederen inzamelt. Van 1990 - 2010 was Coby vrijwilliger bij Basisschool Samenwijs De Vlinderakker in Biest-Houtakker. Ze was daar betrokken als overblijfmoeder, rij-ouder, knutselouder, leesmoeder, gaf wekelijks textiellessen, verzorgde educatieve uitstapjes in de natuur en trad op als Natuurgids.

Sinds 2006 is zij mantelzorger voor haar gehandicapte zoon. Zo raakte zij betrokken als medeoprichter van (vanaf 2007) en vrijwilliger bij het begeleid wonen-project GOED Wonen te Oisterwijk. Ze nam het initiatief, samen met enkele andere ouders van kinderen met een beperking, om de kinderen een juiste omgeving te bieden en de zorgdruk enigszins te verminderen. Coby is nog altijd vrijwillig betrokken bij Goed Wonen als activiteitenbegeleidster, bij de inrichting en onderhoud van het complex en als begeleiding van nieuwe bewoners.

Sinds 2010 is ze ook vrijwilliger bij de Stichting Samen de Natuur In (SDNI), een integratieproject van IVN Natuureducatie Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking binnen natuurverenigingen. Sinds 2015 is ze vrijwilliger bij de Stichting NAHuis én is zij sinds 2018  vrijwilliger bij de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek (VNMH), waar ze  vrijdagmiddag natuuractiviteiten en de buitenlessen verzorgd bij basisschool De Vlinderakkers.

Mevrouw Coby de Kok-van de Wouw kwalificeert zich hiermee als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.A.M. (Wiet) van Meel (67) Esbeek

Decorandus is werkzaam als eigenaar-directeur van adviesbureau Pontifax in Esbeek. Pontifax ondersteunt, faciliteert en start met partners (internationale) verduurzamende initiatieven in allerlei sectoren, overheden en instellingen. Daarnaast ontplooit/ ontplooide hij verscheidene vrijwillige activiteiten die al dan niet gerelateerd zijn aan de hoofdfunctie. De voormalige Commissaris van de Koning merkt over de inzet van Wiet onder meer op dat hij in Brabant "een van de historische en stille krachten van het huidige succes is, bijvoorbeeld ook van Brainport. Daarbij was er soms sprake van professionele betrokkenheid, maar telkens ook van een zeer persoonlijke en onbaatzuchtige inzet". De heer van Meel ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten waarvoor geen vergoeding werd ontvangen, tenzij anders vermeld:

 • vanaf 1995 was hij medeoprichter en inspirator van het Stimulus Programmamanagement. In reactie op de massaontslagen bij DAF, Philips en hun toeleveranciers in de jaren negentig van de vorige eeuw verenigden 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zich als Metropoolregio Eindhoven. Ze brachten een werkkapitaal van circa 3 miljoen euro bijeen en verwierven een Europese 'Stimulus'- subsidie van circa 180 miljoen euro. Betrokkene had een spilfunctie bij het ontwerp en de realisatie.
 • Tussen 1995 - 2005 vervulde Wiet van Meel een spilfunctie in het ontstaan van de Brainport Eindhoven. Hij legde de verbindingen tussen de economische, sociaalmaatschappelijke en fysiek-ruimtelijke opgaven, onderzocht de mogelijkheden, legde de contacten en bracht ondernemers daarmee in verbinding.
 • Van 2000 tot 2012 was hij lid van de stuurgroep Agro & Co Brabant, een economische ontwikkelingsmaatschappij voor de agrifoodsector en groene ruimte met als aandeelhouders ZLTO, Rabobank en de Provincie Noord-Brabant. Hij speelde met zijn denkkracht en grote netwerk een belangrijke rol bij de oprichting. Daarnaast verzorgde hij de intake van innovatieve initiatieven. Vanaf 2012 zet de provincie Noord-Brabant dit werk voort (dit betrof een betaalde parttime functie).
 • In 2003 tot 2015 was Wiet adviseur van Land van de Hilver, een bottom-up organisatie van een honderdtal ondernemers in en rondom Hilvarenbeek met doelstelling de bloei van het landelijk gebied in de regio Hilvarenbeek-Moergestel. Decorandus heeft bijgedragen aan de oprichting en ontwikkeling en speelde een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies. Het Land van de Hilver is nu ondergebracht bij Ondernemend Hilvarenbeek (Infopunt Hilvarenbeek).
 • Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij de (dorps)coöperatie Esbeek. Dhr. Van Meel is vanuit deze rol sinds 2012 ook lid van de internationaliseringstafel Gezond ouder worden van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast begeleidt hij diverse initiatieven en weet hij deze op vindingrijke wijze door moeilijke fases heen te trekken. Hij bewaakt alle initiatieven met zijn zogenaamde verduurzamingsstempel, een door hem ontwikkeld model om initiatieven steeds te toetsen aan verduurzamingsdoelen.
 • Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Vereniging Tussenheid Brabant, een private organisatie met als doelstelling het ondersteunen en adviseren van burgerinitiatieven in hun relatie tot vaak gefragmenteerde (overheids)instanties. Betrokkene zet zich in als expert. In 2017 is de vereniging genomineerd voor de Kempen Award.
 • Van 2014 tot 2018 leverde hij een bijdrage aan de functionele relatie tussen Brabantse en Vlaamse gemeenten en regio's in het Europese Interregprogramma. Met het Interregprogramma heeft hij in de samenwerking met Vlaanderen de reële economie centraal gesteld.
 • Tussen 2015 en 2019 was hij adviseur en lid van de regiegroep van het Spoorpark Tilburg. 'Baanbrekende burgerparticipatie' wordt door één van de ondersteuners toegedicht aan betrokkene. Gesteld wordt dat betrokkene erin slaagde het burgerinitiatief te begeleiden van idee naar één van de grootste burgerinitiatieven van Nederland.
 • Sinds 2016 is hij medeoprichter/voorzitter van Tussenheid Hilvarenbeek. De organisatie ondersteunt middels advies- en ondersteuningstrajecten maatschappelijke initiatieven, gemeente, onderwijs en lokaal bedrijfsleven bij verbindende en vernieuwende ontwikkelingen.
 • Sinds 2020 is hij aanjager en meedenker van Smart Villages, een Europees programma om de veerkracht en vitaliteit te bevorderen van dorpsgemeenschappen met name, maar niet uitsluitend, met de inzet van ICT-hulpmiddelen.

Bovenstaande activiteiten kwalificeren Wiet van Meel als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd" . Op grond van het totaal aan verdiensten, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten wordt Wiet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2022.

 

De heer L.C.W. (Bart) Dirkx (73) Hilvarenbeek

De heer Bart Dirkx zet zich inmiddels 35 jaar in voor een ‘bruisende’ samenleving in onze gemeente. Hij was van 1987 tot 2015 vrijwilliger bij de Stichting Beekse Carnaval de Pezerikken. Hij was lid van de jeugdcommissie en 11 jaar de secretaris. Daarnaast organiseerde hij mede de evenementen, zoals het Keinderkupkesfestival. Sinds 1988 is hij vrijwilliger bij de Hilvarenbeekse Tennisclub De Ypelaer. Tot 1996 was hij actief als secretaris en zette zich in voor de verhuizing van de vereniging. Daarnaast was en is hij lid van de jubileumcommissie en de barcommissie. Sinds 2008 maakt hij ook onderdeel uit van de onderhoudsploeg. In 2004 (tot 2010) kwam daar het penningmeesterschap van de Stichting Openluchttoneel Hilvarenbeek bij.

Vanaf 2010 is Bart een actieve vrijwilliger bij de Stichting Museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek, onder meer in de functies gids en barmedewerker. Daarnaast was hij lid van de werkgroepen exploitatie en financiën. Momenteel is hij ook lid van de werkgroep die het eigen hopveld beheert en ontgint. Sinds 2017 is hij ook als penningmeester en activiteitenbegeleider actief voor Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek

Deze betrokkenheid bij de lokale samenleving en diens onbaatzuchtige inzet gedurende vele jaren, leidt voor de heer Bart Dirkx tot een toekenning van een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt door burgemeester Weys, namens Zijne Majesteit de Koning, in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer H.G.J.M. (Hein) van der Sanden (76) Hilvarenbeek

De heer Hein van der Sanden is sinds 1998 op vrijwillige basis actief in een breed speelveld en op regionaal gebied. Hij ontplooit/ontplooide vanaf dat jaartal de volgende activiteiten:

 • Van 1998 tot 2007 was hij secretaris (1998-2000) en vicevoorzitter (2000-2007) van de parochie Heilige Kruisverheffing in Beesd. Hij speelde een grote rol bij de restauratie van de kerk, pastorie en tuin. Daarnaast zette hij zich in voor de fusie van acht parochies.
 • Van 1999 tot 2007:medeoprichter en voorzitter van de Stichting tot Instandhouding van de Rooms-Katholieke Kerk in Beesd. Dhr. Van der Sanden wierf mede de fondsen en subsidies en organiseerde daartoe vele activiteiten en evenementen. Hij leidde de restauratie van de kerk en pastorie.
 • Van 2003 tot 2009 was hij lid van de WMO-Raad Geldermalsen/Rivierenland Tiel
 • Van 2004 tot 2017: medeoprichter en voorzitter van de Stichting LingeErf te Geldermalsen, nu Chapeau Woonkring LingeErf. Decorandus richtte het ouderinitiatief op voor begeleid/beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek. In 2012 sloot de stichting zich aan bij de Koepelorganisatie Chapeau Woonkringen, waar Hein de rol van voorzitter van de Raad van bestuur op zich nam. In 2016 werd LingeErf gerealiseerd.
 • Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij de Verenigingsraad Diessen. Hij ondersteunde bij het project beursvloer. Daarnaast verrichtte hij hand-en-spandiensten.
 • Van 2017 tot 2020: adviseur bij de Chapeau Woonkring Tilburg. Hij bood praktische ondersteuning bij het gebruiksklaar maken van de accommodatie voor mensen met psychiatrische aandoening.
 • Van 2017 tot 2020 was hij secretaris van de Stichting Diessen 1650.
 • Sinds 2019 is hij voorzitter van het Pluskoor De Kempen in Hilvarenbeek. Hij coördineert de activiteiten, stelt het beleidsplan op en fungeert als het aanspreekpunt voor de leden.

Naast bovenstaande activiteiten verricht de heer van der Sanden diverse hand-en-spandiensten voor de vele producties van de lokale toneel- en muziekverenigingen.

Gesteld mag worden dat er sprake is van een brede inzet en verantwoordelijkheid, een lange duur en een brede uitstraling naar de samenleving. Decorandus is een motivator en stimulator wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de bovenlokale samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.  Hij wordt daarom benoemt tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Echtpaar de heer C.C. (Chris) Aerts (56) en mevrouw P.A.A.C. (Patricia) Aerts-Verhoeven (57) Diessen

Een bijzondere, dubbele uitreiking aan een echtpaar. Uitbaters van Partycentrum Hercules in Diessen ontvangen ieder een Koninklijke onderscheiding op basis van hun vrijwillige inzet voor de samenleving. In 2012 startten zij gezamenlijk het traject dat leidde tot de oprichting van Stichting Benjamin in Diessen. Een woonvoorziening, gericht op het creëren van woonruimte voor jongeren die zorg nodig hebben. Zij bouwden alles van de grond af op; zij zochten vrijwilligers, voerden gesprekken met mogelijke partners en de gemeente, woningbouwcorporaties en zorginstellingen. D.m.v. verschillende ludieke acties wierven zij fondsen en realiseerden uiteindelijk een geschikte locatie voor de woonvoorziening, waar nu 11 jongeren met een beperking in een veilige omgeving wonen en waar 24 uur per dag zorg aanwezig is. Chris Aerts onderhoudt de externe contacten en is vertegenwoordiger van de stichting, zit de Raad van belanghebbenden voor en evalueert met de zorgaanbieders. Daarnaast is hij lid van de werkgroepen pr, communicatie en sponsor- en fondsenwerving. Patricia Aerts-Verhoeven is lid van de werkgroep inrichting & bouw en lid van de werkgroep Benjactief, die activiteiten organiseert voor de cliënten.

Naast hun gezamenlijk inspanning zetten beiden zich los van elkaar ook in voor andere organisaties zoals:

Chris Aerts

 • Sinds 2006 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Utdoetertoe in Diessen, dat activiteiten organiseert t.b.v. de leefbaarheid in het dorp. Hij organiseerde vele evenementen en activiteiten en regelde de benodigdheden, zoals een ijsbaan, markten, dorpstochten en een drive-in bioscoop.
 • Sinds 2014 is hij mede-initiator en voorzitter van de jaarlijkse Gouden Potvis Quiz in Diessen. Hij is het brein achter de vele vragen bedenkt mede de opdrachten en organiseert het dorpsevenement.

Patricia Aerts-Verhoeven

 • 1975 - 2020: bestuurslid en vrijwilliger bij de korfbalvereniging DSV in Diessen. Ze was actief als jeugdcoach en organiseerde jaarlijks de wandelvierdaagse.
 • Sinds 1982 vrijwilliger bij de EBHO-vereniging Diessen. Patricia neemt deel aan de oefenavonden en is inzetbaar tijdens de lokale evenementen. Daarnaast is zij lid van het reanimatieteam. Sinds 1982 vrijwilliger bij het Rode Kruis, afd. Hilvarenbeek. Betrokkene ondersteunde in het verleden bij de bloeddonoravonden en is sinds 1994 als traumavrijwilliger inzetbaar voor het gemeentelijk rampenplan, waarvoor zij ook andere vrijwilligers opleidt. Tijdens de coronacrisis ondersteunde zij bij een vaccinatielocatie en bezocht zij eenzame ouderen.
 • 2009 - 2017: bestuurslid van het Belangenorgaan Diessen, dat zich inzet om de leefbaarheid binnen het dorp te bevorderen. Mevrouw Aerts-Verhoeven zette zich o.a. in voor het behoud van de supermarkt en voor de komst van betaalbare starterswoningen.

Bovenstaande activiteiten kwalificeren hen beide afzonderlijk als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Op grond van het totaal aan verdiensten, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten wordt hen beiden een Koninklijke onderscheiding toegekend in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Aanvragen

Kent u iemand die een lintje verdient? Een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor de Algemene Gelegenheid (lintjesregen) 2023 kan nog tot 1 juli 2022. Meer hierover leest u op www.lintjes.nl. Wilt u een voordacht star­ten, stuur dan een e-mail naar Ragne Michels via r.michels@hilvarenbeek.nl.

Terug naar overzicht