Koninklijke onderscheiding echtpaar Van Avendonk

Frans en Trees van Avendonk ontvingen op zaterdag 23 april een Koninklijke onderscheiding.

Zaterdag 23 april reikte burgemeester Weys een Koninklijke onderscheiding uit aan het echtpaar de heer en mevrouw van Avendonk uit Esbeek. Zij werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun bijzondere vrijwillige inzet binnen onze gemeente.

De heer L.J.Z. (Frans) van Avendonk (75)

Frans van Avendonk is sinds 1980 actief als vrijwilliger voor Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 uit Hilvarenbeek. In de eerste plaats speelt Frans al 30 jaar op de bariton, als muzikant in het harmonieorkest. Daarnaast is hij al meer dan 30 jaar de kartrekker en organisator van de landelijk bekende tweedaagse vlooienmarkt die het harmonieorkest jaarlijks organiseert. Frans beheert en sorteert, samen met zijn echtgenote, de goederen, werft de vrijwilligers, verzorgt de pr en regelt de op- en afbouw. Daarnaast is hij actief in de fondsenwerving voor de jaarlijkse loterij. De opbrengsten komen ten goede aan de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten voor de muzieklessen op basisscholen. Bovendien was hij afwisselend lid van diverse commissies, ondersteuner van het opleidingsorkest en organiseerde én presenteerde hij vele jaren het Carnavalsconcert van de vereniging. Ook is Frans van Avendonk sinds 2008 tot heden vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging Hilvarenbeek e.o.. Frans is wekelijks actief als chauffeur.

De heer van Avendonk kwalificeert zich als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van muziek, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Frans te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw T.B. (Trees) van Avendonk – Verdaat (77)

Trees van Avendonk is eveneens sinds 1980 vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 uit Hilvarenbeek. Zij vormt als klarinettiste een stabiele en betrouwbare basis in het orkest en is medeorganisator van de tweedaagse vlooienmarkt die het orkest jaarlijks organiseert. Samen met haar echtgenoot verzorgt zij het hele jaar door de opslag en sortering van inkomende goederen. In de voorbereiding van het evenement werven zij samen de vrijwilligers, stellen het werkschema op, regelen het vervoer van alle goederen naar locatie en zorgen zij ervoor dat de benodigdheden op locatie aanwezig zijn voor de opbouw (marktkramen etc.). Ook is Trees al vele jaren lid van de commissie 'lief en leed' en helpt bij het Carnavalsconcert onder meer bij het maken van kleding.
Daarnaast beheerde zij van 1980 tot 2014 het Steun Bureau Muziek. Dit startte zij zelfstandig op als onderdeel van de Muziekschool voor Hilvarenbeek en Omstreken voor het beheer en de uitleen van HaFaBra-muziekstukken voor andere muziekscholen en opleidingsorkesten.

Ook mevrouw van Avendonk-Verdaat kwalificeert zich als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van muziek wordt zij - gelijktijdig met haar echtgenoot - benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Terug naar overzicht