Infographic over het sociaal domein

Wilt u weten wat er allemaal gebeurt in het sociaal domein van onze gemeente? Bekijk dan de infographic verderop in dit bericht.

Gemeenten zijn verantwoordelijk het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Hieronder vallen voorzieningen zoals bijstandsuitkeringen, jeugdhulp en hulp bij het huishouden. De monitor geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen over de hele breedte van het sociaal domein. Jaarlijks wordt de informatie in de monitor van een update voorzien. Met de monitor informeren we de raad over het sociaal domein van onze gemeente. De belangrijkste resultaten zijn opgenomen in een infographic.

Bekijk hier de infographic over het sociaal domein van onze gemeente. 

 

Terug naar overzicht