Heeft u schulden? Wij helpen u graag

Lukt u het niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Lees hoe we u kunnen helpen.

Onze medewerkster ‘Vroegsignalering’ Marscha van Fessem legt uit hoe en waarom de gemeente zelf contact zoekt met mensen met een betaalachterstand.

Waarom is het belangrijk om mensen met (beginnende) schulden te helpen?

“Financiële problemen zorgen vaak voor veel stress, met alle gevolgen van dien. Mensen kunnen last krijgen van onder andere depressies, waardoor de schulden alleen maar verder oplopen en ze het overzicht kwijtraken. Als je in het begin al de juiste hulp kunt geven, dan kun je problemen voorkomen. Het is belangrijk dat iemand weer met een positieve blik naar de toekomst kan kijken.”

Waarvoor kunnen inwoners bij jou terecht?

“In eerste instantie benaderen wij zelf mensen met betaalachterstanden per mail, sms of brief. Daarin staat dat wij bericht hebben ontvangen dat er een achterstand is en dat wij op huisbezoek komen of telefonisch contact opnemen. Het kan gaan om huurachterstand of om niet betaalde rekeningen van de zorgverzekering. We hopen zo mensen te bereiken die niet weten dat ze hulp kunnen krijgen, of die het lastig vinden om hulp te vragen.

Mochten mensen met beginnende betaalproblemen zelf hulp willen zoeken, dan kunnen die ook bij ons aankloppen. Dit telt ook voor netwerkpartners en vrijwilligersorganisaties die mensen tegenkomen met financiële problemen. Ze kunnen contact met ons opnemen, zodat wij contact opnemen met de inwoner.”

Wat kun jij voor iemand betekenen?

“Samen brengen we de situatie in kaart en bespreken we welke hulp er nodig is. Soms is het fijn om inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Of misschien is er een betalingsregeling nodig. Ook kunnen we bekijken of iemand wel van alle inkomensaanvullende mogelijkheden gebruikmaakt en of de toeslagen wel kloppen. Ook weten we goed de weg te vinden naar andere instanties voor hulp.”

Welke reacties krijg je op de aangeboden hulp?

“Het kan echt íedereen overkomen dat je (tijdelijk) rekeningen niet kunt betalen. Maar het is niet makkelijk om hulp te vragen. Soms zijn mensen ook niet op de hoogte van hun betaalachterstanden. Ze vinden het prettig dat we zelf contact opnemen om hulp aan te bieden. Men kan vrijwillig en vrijblijvend van de hulp gebruikmaken.”

Vragen en contact

Wij bieden onze hulp gratis aan en komen graag met u in contact als u niet alles kunt betalen. Wilt u meer weten of zelf een afspraak met ons maken? Graag! Bel, sms of app naar 06 -15 23 61 37 of stuur een mail naar vroeg.erbij@hilvarenbeek.nl.

Terug naar overzicht