Hoge Zij afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf 28 april

De Hoge Zij in Hilvarenbeek is vanaf vrijdag 28 april tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De Hoge Zij in Hilvarenbeek

De Hoge Zij in Hilvarenbeek

Het betreft het weggedeelte vanaf Vrijthof 6 tot en met Vrijthof 19. In de eerste fase wordt de Hoge Zij afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door het invoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Fietsers en voetgangers

De Hoge Zij blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ook blijft de Hoge Zij bereikbaar voor hulpdiensten: de noordzijde wordt namelijk niet fysiek afgesloten. Door het tijdelijk afsluiten van de Hoge Zij ontstaat er extra ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en maakt de straat autoluwer. Vanaf week 19 wordt deze tijdelijke verkeersmaatregel omgezet naar een blijvende maatregel via een volgend verkeersbesluit. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden hierop zienswijzen indienen. De zienswijzen worden verwerkt in een definitief verkeerbesluit.

Centrumvisie

Het autovrij maken van de Hoge Zij is onderdeel van de Centrumvisie en het Samenlevingsakkoord. In de centrumvisie is opgenomen dat we toewerken naar minder gemotoriseerd verkeer en minder geparkeerde auto’s in het centrum van Hilvarenbeek. De Vrijthof is een beschermd dorpsgezicht vanwege de hoge cultuurhistorische waarde. De Hoge Zij van de Vrijthof is een van de plekken waar auto’s als storend worden ervaren. Zonder autoverkeer en geparkeerde auto’s, komt de cultuurhistorische waarde beter tot zijn recht en wordt het een aantrekkelijker verblijfsgebied. Door de Hoge Zij af te sluiten, wordt invulling gegeven aan deze ambitie.

Terug naar overzicht