Groen licht voor westelijke route landbouwverkeer

Bekijk het voorstel voor een omleidingsroute voor landbouwverkeer aan de westzijde van de kern Hilvarenbeek.

Het Team Landbouwverkeer heeft de afgelopen tijd een voorstel uitgewerkt voor een omleidingsroute voor landbouwverkeer aan de westzijde van de kern Hilvarenbeek. Op donderdag 9 december 2021 stemde de gemeenteraad in met dit voorstel. Meer hierover leest u in dit artikel en op www.hilvarenbeek.nl/landbouwverkeer.

De westelijke route

De route loopt vanaf de Goirlesedijk via Biedonkpad, Broekstraatje, Groot Loo, Klein Loosedijk, Koelstraatje en Heistraat naar de Veldhoven. In maart 2021 stelde de gemeenteraad deze route al vast. Nu moest alleen nog besloten worden over het type verharding en de wegprofielen.

Het Team Landbouwverkeer heeft meerdere varianten bekeken. Een ‘kring van deskundigen’ en inwoners hebben daarop gereageerd. Het Team Landbouwverkeer heeft alle reacties betrokken bij haar afwegingen en uiteindelijk voor het hele tracé gekozen voor een karrespoor van asfalt in combinatie met grasbeton. Met daarnaast aan beide zijden ecologische bermen en - waar nodig - een vrij liggend wandelpad. We beginnen nu met de procedure om de route aan te kunnen leggen en met de voorbereidingen voor de aanbesteding.

Uitwerking oostelijke route

De komende tijd gaan we verder met de uitwerking van de alternatieve route aan de oostkant van Hilvarenbeek. Dat bestaat uit twee onderdelen.

  1. Voor het noordoostelijk deel van de route biedt de provinciale weg én de aangrenzende ‘betonbaan’ kansen. Gemeente en provincie willen voor dit deel graag een integraal plan. Er spelen hier namelijk meer wensen en uitdagingen, zoals (mede)gebruik van de betonbaan door openbaar vervoer. Het Team Landbouwverkeer denkt mee over dit plan.
  2. Voor het zuidoostelijk deel willen we in 2022 – samen met de provincie – een experiment houden om landbouwverkeer toe te staan op de provinciale weg (vanaf Diessenseweg tot rotonde Lage Mierdseweg). Het Team Landbouwverkeer denkt mee over de voorwaarden en over het monitoren van de effecten.

Netwerk van alternatieve routes

We werken toe naar een sluitend netwerk van alternatieve routes voor landbouwverkeer. Daarmee kunnen we de hoeveelheid landbouwverkeer in de dorpskern van Hilvarenbeek verminderen en de verkeersveiligheid verbeteren.

 

Terug naar overzicht