Eenmalige energietoeslag van €800 voor minima

Huishoudens met een laag inkomen krijgen deze toeslag vanwege de verhoogde energieprijzen.

Toeslag automatisch ontvangen

Inwoners met een bijstandsuitkering hebben de eenmalige energietoeslag van € 800 euro per huishouden op 11 april automatisch op hun rekening ontvangen. Maakt u gebruik van een andere minimaregeling, dan krijgt u de toeslag binnenkort. Dit geldt als u zelf de energierekening voor uw woning betaalt én op of na 1 januari 2022 één van de volgende uitkeringen ontving:

  • Bijstandsuitkering (Participatiewet);
  • IOAW (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
  • IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
  • Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen);
  • AIO (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

Ook als u gebruikmaakt van een minimaregeling via de gemeente zoals bijzondere bijstand of de bijdrageregeling sociale activiteiten, ontvangt u de energietoeslag binnenkort automatisch. Dit geldt ook als u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2022 heeft.
 

Toeslag aanvragen

Hoort u niet bij één van de genoemde groepen met een bijstands- of minimaregeling, maar heeft u wel een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u vanaf 1 juni 2022 zelf een eenmalige energietoeslag aanvragen. Bij de toekenning wordt geen rekening gehouden met een eventueel vermogen. Over het aanvragen leest u binnenkort meer uitleg in de Hilverbode en op onze website. Hier vindt u vanaf 1 juni 2022 ook het online aanvraagformulier.

 

De energietoeslag telt niet als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook telt de energietoeslag niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. De gemeente kan controleren of u recht heeft op de energietoeslag

 

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat we de juiste gegevens over uw situatie hebben. Zorg daarom dat u altijd alle informatie volledig, juist en op tijd aan ons doorgeeft. U kunt uw gegevens wijzigen via het online wijzigingsformulier.

 

Terug naar overzicht