Duurzaamheid: rode draad in de plannen van wethouder Langens

Wethouder Esther Langens geeft een inkijkje in haar agenda.

Esther Langens, wethouder landbouw, mobiliteit, beheer en duurzaamheid.

Het college is volop aan de slag om onze gemeente vitaler, mooier en toekomstbestendiger te maken. Het motto is: ‘Samen is van iedereen: aan de slag!’. De komende weken vertellen burgemeester en wethouders u over hun plannen voor 2023. Deze keer geeft wethouder Esther Langens een inkijkje in haar agenda.

Wethouder Langens: ‘Duurzaamheid is de rode draad in mijn portefeuille. Ik houd me onder meer bezig met mobiliteit. Daaronder valt alles wat te maken heeft met verkeer, vervoer en parkeren. We hebben meer woningen nodig. En dat betekent in de regel meer auto’s en meer parkeerruimte. Dat wordt naar de toekomst toe steeds lastiger; onder andere vanwege het ruimtegebruik. We gaan bekijken hoe we de bereikbaarheid - en de verkeersveiligheid en gezondheid - kunnen waarborgen. En tegelijkertijd het aantal auto’s verminderen. Daarvoor actualiseren we ons mobiliteitsbeleid.
Minder auto’s, is ook wat we op de Hoge Zij van de Vrijthof willen bereiken. We zetten dit jaar stappen om de Hoge Zij autoluw te maken. En als het mogelijk is autovrij.’

Duurzame energie

‘De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) valt ook onder mijn takenpakket. Samen met regiogemeenten gaan we aan de slag om een energieneutrale gemeente te worden. Twee gebieden zijn aangewezen om te onderzoeken of grootschalige opwek van energie mogelijk is. Rondom knooppunt De Baars (A58) en in het gebied Kattenberg kijken we naar mogelijkheden voor zonne- en windenergie. Deze gebieden liggen gedeeltelijk op Hilvarenbeeks grondgebied.
Daarnaast gaan we verder met de warmtetransitie. Dit gaat over het proces om huizen en bedrijven volledig van het aardgas te halen. Andere manieren van verwarmen en koken dus. Dat doen we per wijk en samen met bewoners en ondernemers. Minimaal 8 jaar voordat een buurt van het aardgas af gaat, moet duidelijk zijn wat het alternatief wordt en wat dit voor iedere bewoner betekent. De komende jaren zetten we vooral in op energie besparen en op informatie over maatregelen die u thuis zelf kunt nemen.’

Afvalinzameling

‘Onder de noemer ‘van afval naar grondstof’ werken we aan een nieuw systeem voor afvalinzameling. Betere afvalscheiding en minder restafval, is het doel. Dat is goed voor het milieu én voor uw portemonnee. Het helpt namelijk om de kosten van afvalverwerking minder hard te laten stijgen.’

Toekomstbestendige landbouw

‘In het collegeprogramma hebben we opgenomen dat we toewerken naar toekomstbestendige landbouw. Voordat we daarmee starten, brengen we in kaart hoeveel – en wat voor type – landbouwbedrijven er zijn in onze gemeente. Vervolgens bepalen we de ambities en de vervolgstappen. We kijken daarbij ook naar de andere vraagstukken in het buitengebied.’

Samen met inwoners

‘Zoals u ziet, liggen er een aantal belangrijke opgaven op mijn bord. Ik trek hiervoor graag samen met u op. Dat levert de beste inzichten en oplossingen op. Daar ben ik van overtuigd.’

Terug naar overzicht