Doelgroepenverordening vastgesteld

De gemeenteraad heeft op woensdag 11 mei 2022 een doelgroepenverordening aangenomen.

Foto: Rob Acket/Piktsjers

Afbeelding ter illustratie.

Dit is een document met regels over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. Door dit besluit zorgt de gemeente ervoor dat huizen in onze gemeente naar woningzoekenden gaan voor wie deze ook bedoeld zijn. Hoge inkomens kunnen de lage-of middeninkomens dan niet verdringen voor betaalbare woningen. De regels gaan over sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en/of middeldure huurwoningen.

De verordening regelt voor deze woningen verder dat ze na de bouw voor langere tijd en tegen de vastgelegde prijzen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep. De doelgroepen, de prijzen en de termijnen zijn in de verordening per woningtype uitgewerkt:

Sociale huurwoningen

De huurprijs voor deze woonruimten mag niet meer zijn dan de huurtoeslaggrens. Voor 2022 is dat € 763,47 per maand. Om voor de sociale huur in aanmerking te komen, mag het inkomen van een alleenstaande niet hoger zijn dan € 40.765. Van huishoudens van meer personen, niet meer dan € 45.014. De huur- en inkomensgrenzen worden elk jaar aangepast door de rijksoverheid. De woningen moeten minstens 25 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep.

Middeldure huurwoning

De huur is minimaal de huurtoeslaggrens en voor 2022 maximaal € 1.000. De doelgroep zijn huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan anderhalf maal het inkomen voor de sociale huurwoning. Ook deze grenzen worden jaarlijks vastgesteld. De middeldure huurwoningen moeten minimaal 15 jaar ten goede komen aan de doelgroep.

Sociale koopwoning

Voor dit woningtype is de koopprijs maximaal € 200.000 vrij op naam. Dit bedrag staat vast en wordt dus niet elk jaar aangepast. Het inkomen van de koper(s) mag niet meer zijn dan 1,25 maal het inkomen voor de sociale huurwoning. In elk geval voor 10 jaar moeten de woningen (door)verkocht worden aan mensen die aan de inkomenseisen voldoen.

Meer informatie over dit onderwerp leest op www.overheid.nl.

 

Terug naar overzicht