Nieuwe manieren om inwoners actief te betrekken

Burgemeester Evert Weys vertelt meer over democratische vernieuwing.

Portretfoto van burgemeester Evert Weys.

Burgemeester Evert Weys.

Het college gaat deze raadsperiode volop aan de slag om onze gemeente vitaler, mooier en toekomstbestendiger te maken. Het motto daarbij is: ‘Samen is van iedereen: aan de slag!’. De komende tijd vertellen burgemeester en wethouders u over hun plannen voor 2023. Deze keer: burgemeester Weys over democratische vernieuwing.

Burgemeester Weys: ‘In onze gemeente wonen veel betrokken, actieve inwoners die mee willen denken en doen. Vanuit de samenleving komen dan ook regelmatig mooie initiatieven. Denk aan de coöperaties in de kernen, Hilverstroom en samen bouwen. Inbreng en ideeën van inwoners en organisaties vinden we heel waardevol. We willen nieuwe initiatieven stimuleren en inwoners actief betrekken bij besluiten. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe manieren om hier ruimte aan te geven en de kracht van de samenleving te benutten.’

Mogelijkheden voor vernieuwing

‘Deze nieuwe weg betekent ontdekken en uitproberen wat wel en niet werkt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een voorbeeld is een burgerbegroting. Daarbij bepaalt niet de gemeenteraad maar een groep inwoners waar (een deel van) het gemeentelijke geld naartoe gaat. Of een burgerberaad. Daarbij denkt een gelote groep inwoners mee over de oplossing voor een maatschappelijk probleem. We starten de komende tijd met de eerste voorbereidingen door in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en politiek. Na deze voorbereidende fase leest u meer over het vervolg in de Hilverbode en op onze website en social media.’

In gesprek

‘In onze gemeente is ‘De kracht van samen’ al jaren een bekend begrip. Terecht, want onze samenleving heeft veel te bieden. Daarom kijk ik er erg naar uit om met democratische vernieuwing aan de slag te gaan. Bent u ook enthousiast geworden of heeft u ideeën die u wilt delen? Ik nodig u uit om met mij in gesprek te gaan. Ik maak hiervoor tijd vrij in mijn agenda op vrijdagochtend op afspraak. Koffie en thee staan klaar!’

Terug naar overzicht