Buurtbemiddeling in onze gemeente

Buurtbemiddeling Hilvarenbeek helpt bij een (dreigende) ruzie.

Iedereen wil graag prettig wonen in een fijne buurt. Toch kan de relatie met uw buren verslechteren. De oorzaak is vaak iets kleins: geluidsoverlast, overhangende takken, of parkeerproblemen. Een goed gesprek doet wonderen. Komt u er niet uit? Dan kan Buurtbemiddeling Hilvarenbeek helpen.

Wat is buurtbemiddeling?

U kunt Buurtbemiddeling inschakelen als u met uw buren naar oplossingen wilt zoeken voor een probleem. Of als u tips wilt bij een (dreigende) ruzie. Buurtbemiddeling kan ook bij een meningsverschil tussen groepen ingezet worden. Buurtbemiddelaars werken overdag, maar ook ‘s avonds en in het weekend. Buurtbemiddeling gaat als neutrale partij met u en uw buren om de tafel zitten. Samen werkt u aan een oplossing.

Soms is één gesprek al voldoende om het contact te herstellen en tot afspraken te komen. Buurtbemiddeling gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en de informatie die u deelt in de gesprekken. Deelname aan Buurtbemiddeling is op vrijwillige basis en gratis voor iedereen.

Buurtbemiddeling: wanneer wel en wanneer niet?

Bijna alle ergernissen of overlastsituaties lenen zich voor buurtbemiddeling. Denk aan harde muziek of andere geluiden, huisdieren, parkeren, pesterijen rommel of stank. De belangrijkste voorwaarde voor bemiddeling is dat beide buren de wil hebben om hun problemen op te lossen. Buurtbemiddeling bepaalt of uw situatie geschikt is om te bemiddelen. Voor ruzies waarbij sprake is van buitensporige agressie en/of alcohol- en drugs- problematiek, kunt u terecht bij de politie door te bellen met 0900-8844 of 112 bij spoedgevallen.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die zijn opgeleid tot buurtbemiddelaar. Zij zijn onpartijdig, geduldig en zijn goede luisteraars. Het project Buurtbemiddeling is een initiatief van ContourdeTwern, de gemeente, woningcorporatie Leystromen en de politie.

De werkwijze is als volgt:

  • U meldt uw klacht bij de coördinator Buurtbemiddeling.
  • Als uw situatie geschikt is om te bemiddelen, stelt de coördinator een team samen van twee bemiddelaars.
  • Er volgt een gesprek met u en de twee buurtbemiddelaars.
  • Op uw verzoek nemen de bemiddelaars daarna contact op met uw buren om hun verhaal te horen.
  • Als beide partijen willen meewerken, vindt op een neutrale locatie een gezamenlijk gesprek plaats. Onder begeleiding van de bemiddelaars zoekt u samen met uw buren naar een oplossing. Gemaakte afspraken worden op verzoek vastgelegd.
  • Na een aantal weken nemen de bemiddelaars of coördinator contact met beiden op om te horen hoe het gaat.

Hoe kan ik buurtbemiddeling inschakelen?

Buurtbemiddeling Hilvarenbeek is te bereiken via 013 549 86 46. Of stuur een mailtje naar buurtbemiddelinghilvarenbeek@contourdetwern.nl.

 

 

 

Terug naar overzicht