Bouwen aan onze samenleving in 2023

Wethouder Gerrit Overmans (Samenleving) vertelt over het positief ouderenbeleid en alcohol- en drugspreventie.

Wethouder Gerrit Overmans

Wethouder Gerrit Overmans

Het college gaat deze raadsperiode volop aan de slag om onze gemeente vitaler, mooier en toekomstbestendiger te maken. Het motto daarbij is: ‘Samen is van iedereen: aan de slag!’. De komende tijd vertellen burgemeester en wethouders over hun plannen voor 2023. Deze keer: wethouder Gerrit Overmans (Samenleving) over het positief ouderenbeleid en alcohol- en drugspreventie.

‘In alle activiteiten die we dit jaar ondernemen staan 3 thema’s voorop: kansengelijkheid, bestaanszekerheid en positieve gezondheid. Met kansengelijkheid bedoelen we dat alle inwoners zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Bestaanszekerheid wil zeggen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met extra hulp of ondersteuning als dat nodig is. Positieve gezondheid betekent dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om gezond oud te worden. Daarbij is niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk. Ook belangrijk is of ze kunnen meedoen aan de samenleving, of zij zich mentaal goed voelen en of ze kwaliteit van leven ervaren.’

Ouderen in positieve gezondheid

‘Met die thema’s in gedachten werken we dit jaar aan een positief ouderenbeleid. Dat is belangrijk, want ook in onze gemeente komen steeds meer ouderen. Meedoen aan de samenleving, elkaar ontmoeten en voldoende bewegen zorgen ervoor dat mensen langer zelfredzaam zijn en langer zelfstandig wonen. Mooie voorbeelden zijn samen eten zoals dat al op diverse locaties gebeurt. En de Zomer- en Winterschool van de KBO. Ik daag u uit om samen met ons meer mooie initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast zorgen we ervoor dat inwoners die hulp nodig hebben beter weten waar ze terecht kunnen. Hiervoor ontwikkelen we bijvoorbeeld een sociale kaart.’

Met jongeren en ouders in gesprek

‘Ook voor onze jongeren gaan we aan de slag. Onze jongerenwerker blijft op pad gaan in alle kernen om met steeds meer jongeren in contact te komen. We gaan in gesprek over onderwerpen die hen bezighouden. Omgaan met alcohol en drugs staat daarbij hoog op het lijstje. We betrekken ook de ouders door hen te helpen om zelf het gesprek hierover aan te gaan en hun kind te ondersteunen.’

Heeft u ideeën?

‘Ik kijk ernaar uit om verder te bouwen aan onze samenleving. Daarbij denk ik in kansen en mogelijkheden. Vooral als het gaat om het nieuwe ouderenbeleid ben ik erg benieuwd naar de mogelijkheden die u ziet. Heeft u een idee voor een initiatief en wilt u dit graag uitwerken? Ik ga graag met u in gesprek. U vindt mijn contactgegevens op www.hilvarenbeek.nl/college.’

Terug naar overzicht