Bestrijding eikenprocessierups in onze gemeente

Wij zijn gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups in onze gemeente.

De eikenprocessierups

We beginnen met het preventief spuiten van een biologisch bestrijdingsmiddel op de eikenbomen. Tot eind augustus kunt u overlast van de eikenprocessierups ervaren. Wij bestrijden de rups daarom op verschillende manieren.       

Preventief spuiten

Wij spuiten preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel (bacteriënpreparaat). Dit middel doodt alleen rupsen en is veilig voor mens en andere dieren. Dit doen wij langs belangrijke fietspaden zoals de Tilburgseweg en Lage Mierdseweg, maar ook binnen de bebouwde kom waar de afgelopen jaren veel overlast was. Wij spuiten niet op plekken waar mogelijk beschermde vlindersoorten leven. Deze plekken bepalen we in overleg met de Vlinderstichting. In straten waar veel overlast is maar waar wij niet spuiten, zuigen we waar mogelijk nesten weg. Nesten bestrijden wij niet. Geven deze veel overlast? Dan passen we maatwerk toe. De gemeente verwijdert ook geen eikenprocessierupsen op particuliere terreinen. Dit doen we alleen als er overlast is op gemeentelijk grondgebied. Dan bekijken we per locatie wat de beste oplossing is.

Natuurlijke bestrijding

  • In 2020 zijn er in onze gemeente 1500 nestkastjes opgehangen. Met nestkastjes hopen we op veel meer nestjes van vogels zoals de koolmees, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Een mezenjong eet honderden rupsen per dag. Tien nestkasten, met daarin ieder een nest van vijf jongen, zorgen ervoor dat er per dag duizenden rupsen opgeruimd worden. De jongen eten de rupsen gemiddeld drie weken.
  • Wij zaaien op verschillende plekken binnen onze gemeente een meerjarig bloemenmengsel. Op vijftien locaties met een totale oppervlakte van 2500 m2 wordt dit bloemenmengsel aangebracht. Het mengsel is speciaal bedoeld voor het verbeteren van de leefomgeving voor de sluipwespen en -vliegen. Die zorgen ervoor dat de rups geen processievlinder wordt en zo geen eitjes kan leggen voor volgend jaar. Het inzaaien heeft al plaatsgevonden.
  • De actie ‘Tegel eruit, plant erin’ in april 2022 draaide om de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. We deelden daarbij planten uit die sluipvliegen en sluipwespen aantrekken.
  • Zogenaamde ‘feromoonvallen’ helpen ons voorspellen hoeveel rupsen er het volgende seizoen komen. Hierop stemmen wij ons bestrijdingsplan af.
  • Ook over de langere termijn denken we alvast na. We doen mee aan het project LIFE. Dit grensoverschrijdende project van meerdere provincies doet proeven rondom ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden. In onze gemeente loopt een proef rondom bermbeheer en het aantrekken van meer natuurlijke vijanden.

Melden eikenprocessierupsen

U kunt ons helpen bij de bestrijding door eikenprocessierupsen te melden. Dit doet u via de Fixi app. Kijk voor meer informatie op www.hilvarenbeek.nl/melden. Alle meldingen registeren wij. Op basis van een aantal uitgangspunten bepalen wij welke melding prioriteit heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een drukke plek? In de buurt van kinderen, ouderen of veel dieren? Geven de nesten ernstige gezondheidsklachten of economische schade? Dan krijgen deze meldingen voorrang.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.hilvarenbeek.nl/eikenprocessierups of op de website van de GGD www.rupsen.info. Neem ook eens een kijkje op het landelijke kennisplatform www.processierups.nu.

Terug naar overzicht