Maaien bermsloten vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2023 starten wij met het maaien van bermsloten in onze gemeente.

We maaien de bermsloten in onze gemeente

We maaien de bermsloten in onze gemeente.

Dit zijn alle sloten die onder inspectie vallen van Waterschap de Dommel langs verharde en onverharde wegen. Voor het maaien van de sloten gebruiken we zowel de standaard als alternatieve maaimethode. Wilt u gebruikmaken van de alternatieve maaimethode? Meld dit ons dan vóór 23 september 2023.

Standaard maaimethode

De aanliggende grondeigenaren (zowel gemeente als particulieren) nemen ieder het onderhoud van het eigen deel van de bermsloot voor rekening. Wie eigenaar van de sloot is, is hierbij niet van belang: beide aanliggende grondeigenaren hebben evenveel belang bij de sloot. Bij het onderhoud van de sloot gaat het om afvoeren en maaien. De gemeente verzorgt het onderhoud van bermsloten bij voortuinen van woningen.

Alternatieve maaimethode

De alternatieve maaimethode houdt in dat de gemeente de hele sloot maait en het slootmaaisel achterlaat op het perceel van de aanliggende grondeigenaar. Uiteraard wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de op de grond staande gewassen. In dit geval zijn de kosten voor het maaien voor rekening van de gemeente en de kosten voor het verwerken en/of afvoeren van het maaisel geheel voor rekening van de eigenaar van het perceel.
 

Aanmelden alternatieve methode

Kiest u voor de alternatieve maaimethode voor het onderhoud van de bermsloot? Dit dient u te melden via dit aanmeldingsformulier vóór 23 september. U kunt uw ingevulde formulier mailen naar gemeente@hilvarenbeek.nl. Zonder tegenbericht wordt de verbintenis ieder jaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Een afgesloten overeenkomst moet u schriftelijk opzeggen. 

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u ook opsturen naar:

Gemeente Hilvarenbeek

Afdeling Ruimte, team Openbare Werken

Postbus 3

5080 AA  HILVARENBEEK

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur een mail naar gemeente@hilvarenbeek.nl of bel naar (013) 505 83 00.

 

Terug naar overzicht