Aanvragen activiteitensubsidie voor uw organisatie

Tot 1 augustus kunt u jaarlijkse activiteitensubsidie aanvragen voor uw organisatie voor het jaar 2024.

Is uw organisatie actief op het gebied van cultuur, onderwijs, participatie, toerisme of zorg en welzijn? En ontvangt u hiervoor jaarlijks een subsidie van de gemeente? Dan kunt u deze subsidie weer aanvragen.

Dit kan van 1 april tot 1 augustus 2023. U vraagt subsidie aan in het jaar voorafgaand aan de uitvoering van uw plannen. Wilt u de jaarlijkse subsidie gebruiken in 2024? Stuur uw aanvraag dan vóór 1 augustus 2023 in. Hiervoor heeft u E-Herkenning nodig.

Wanneer we subsidie toekennen, dan kijken we naar de beleidsregels voor subsidieverlening. In onze beleidsregels maken we een verschil tussen jaarlijkse subsidies voor activiteiten die ieder jaar terugkomen en eenmalige activiteiten of projecten. Jaarlijkse subsidies kunt u ieder jaar aanvragen van 1 april tot 1 augustus. Ook voor eenmalige activiteiten kunt u subsidie aanvragen. Dit kan gedurende het hele lopende jaar.

Nodig bij de aanvraag

 • Jaarlijkse subsidie
 • KVK-nummer
 • IBAN rekeningnummer
 • Een activiteitenplan
 • Een begroting
 • Een dekkingsplan (overzicht van de inkomsten en uitgaven van uw activiteit)

Is dit de eerste aanvraag? Stuur dan ook mee:

 • Afschrift van oprichtingsakte
 • Afschrift van statuten
 • Laatst vastgestelde jaarverslag
 • Laatst vastgestelde jaarrekening
 • Balans van het voorgaande jaar

Eenmalige en projectsubsidie

 • IBAN rekeningnummer
 • Een activiteitenplan
 • Een begroting

Behandeling

Als wij uw subsidiebrief in behandeling hebben genomen, sturen we u een brief. Hierin staat ons besluit. Het aanvraagformulier en alle details over de aanvraag van subsidie vindt u op www.hilvarenbeek.nl/activiteitensubsidie. Vragen over subsidieverstrekking kunt u stellen aan Amela Mesic van de afdeling Samenleving. Zij is te bereiken via (013) 505 83 00 of via gemeente@hilvarenbeek.nl.

Terug naar overzicht