Aan de slag met de omgevingsvisie

Hoe zorgen we dat Hilvarenbeek een aantrekkelijke, gezonde gemeente blijft om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren? Dat beschrijven we in de omgevingsvisie.

Afbeelding ter illustratie.

Afbeelding ter illustratie.

Waar gaat de omgevingsvisie over?

In de omgevingsvisie leggen we vast welke nieuwe ontwikkelingen gewenst zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, bereikbaarheid en duurzame energie. We zetten er ook in welke kwaliteiten we willen bewaren. Denk bijvoorbeeld aan onze groene omgeving en rijke cultuurhistorie.

Voor iedereen belangrijk

Wethouder Piet Machielsen:
'Met de Omgevingsvisie geven we richting aan de toekomst van ons allemaal. En dat is bijzonder waardevol. We geven invulling aan onze eigen leefomgeving; waarin we wonen, werken en ontspannen. Veel belangen moeten worden afgewogen er moeten keuzes worden gemaakt. En dat is best spannend, gelet op de veranderingen waar Hilvarenbeek mee te maken heeft.
Ik nodig u daarom graag uit om daarover mee te denken. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties bouwen we zo aan onze toekomst. We organiseren daarvoor de komende tijd verschillende manieren en momenten waarop u kunt meedoen. Zo heeft u de kans om concreet bij te dragen op een manier die u het meest aanspreekt!’

Stap voor stap

Als eerste stap maken we een ‘foto van de leefomgeving’. In die foto brengen we alle kwaliteiten van Hilvarenbeek in beeld. We kijken ook naar alle ontwikkelingen die op ons afkomen.
Samen met vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties en verenigingen hebben we een eerste opzet gemaakt. We vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties zich herkennen in de 'foto van de leefomgeving'. Dat doen we onder meer via swipocratie. Dat is een digitale tool waarmee u kunt reageren op stellingen en dilemma’s. Later gaan we graag met u in gesprek over de uitkomsten.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de stappen die we de komende tijd zetten? Of vindt u het fijn dat we u informeren wanneer u kunt meedenken? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief omgevingsvisie. Dat kan via www.hilvarenbeek.nl/nieuwsbrieven.

Heeft u nu al vragen of suggesties? Neem dan contact op met Marieke van Vree, projectleider omgevingsvisie. Marieke is bereikbaar via m.v.vree@hilvarenbeek.nl en via (013) 505 83 00.

Terug naar overzicht